Indeklima

Indeklimaet i vores boliger har stor betydning for vores sundhed på forskellige områder. Indeklimaet påvirker os forskelligt - eksempelvis er børn mere følsomme end voksne, og ældre mennesker mere følsomme end yngre; men for alle har indeklimaet en stor betydning for vores trivsel og velbefindende.

Hos KPK Døre & Vinduer har vi stor fokus på, hvordan vores produkter kan bidrage til et forbedret indeklima. Læs herunder hvad du kan gøre for at forbedre indeklimaet i din bolig.

Når man snakker indeklima er der fire faktorer der spiller ind:

 • Det visuelle indeklima, som omhandler lysforholdene i boligen.
  Dagslys er vigtigt for mange menneskers trivsel og ved at vælge større vinduer med smalle rammer, kan man lukke mere dagslys ind. Man kan også overveje at isætte ekstra vinduer i sin bolig for at tage højde for denne faktor.

 • Det termiske indeklima, som omhandler temperaturniveauet i boligen.  
  Med de større vinduespartier, som er nævnt herover, kan der opstå problemer med overophedning om sommeren. Dette kan bl.a. afhjælpes ved fx. at isætte solafskærmende glas. Et godt termisk indeklima kan også hjælpes på vej ved at undgå træk fra ruderne. Alle vores ruder leveres med den såkaldte 'Varm kant', hvorved man undgår trækgener, da denne bevirker at temperaturen langs rudens kanter er høj, og dette reducerer kuldebroer og dermed træk.

 • Det atmosfæriske indeklima, som omhandler luftkvaliteten i boligen.
  Der stilles større krav til vinduernes isoleringsevne - hvilket jo er godt, da de derved holder bedre på varmen. Men det holder også den friske luft ude, og derfor kræves det, at man sørger for at luft godt ud i sin bolig hver dag, så luften i boligen bliver skiftet ud. Med nye vinduer anbefales det at man lufter mindst tre gange hver dag i ti minutter med gennemtræk. Især i soveværelser samt badrum, da luftkvaliteten og fugtigheden her ofte er ekstra høj.
  Du kan bidrage til udluftningen med fx. friskluftsventiler, som sørger for at  frisk luft kommer ind, også når du ikke er hjemme. Vær dog opmærksom på, at udluftning med friskluftventiler ikke er tilstrækkeligt, men det er et supplement til den daglige udluftning. Læs mere om mulighederne for ventilering længere nede på siden.

 • Det aukustiske indeklima, som omhandler støjniveauet i boligen.
  Bor du i byområder med tung trafik, eller langs jernbaner eller lignende, kan støjen virke meget generende. Dette kan afhjælpes med nye vinduer ved at vælge støjreducerende glas til dine vinduer. Disse er designet til at dæmpe støjniveauet fra udefrakommende støj betragteligt.

 

 

Luft ud

Dug er noget, som de fleste vil opleve i forbindelse med nye vinduer, da nye vinduer er meget tætte. 

DUG PÅ DEN UDVENDIGE SIDE AF RUDEN

Dug på den udvendige side af ruden er et sundhedstegn. Det viser nemlig, at det nye vindue isolerer godt og holder på varmen. Når ruden afgiver meget lidt varme, så kan temperaturen på den udvendige overflade blive så lav, at fugten i luften vil kondensere på ruden. Man ser det typisk midt på ruden og ikke i siderne, hvor varmeafgivelsen er relativt størst, og det kan holde duggen fra ruden.

 DUG PÅ DEN INDVENDIGE SIDE AF RUDEN

Kondensdannelser på rudens indvendige side kan skyldes flere forhold. Den mest sandsynlige er manglende udluftning. Når man har fået nye vinduer, er rummet og boligen blevet "så tæt som aldrig før". Vinduernes konstruktioner, beslag og tætningslister gør vinduerne yderst tætte. Dertil kommer at vinduerne nu er monteret med nye fuger mellem karm og mur. Det betyder, at man nu har en tæthed, som er langt bedre end før. Man holder på varmen, men luftskiftet er dermed reduceret meget.

 

 

Udluftningsmuligheder

Udluftning af huset er helt afgørende for at skabe et sundt indeklima i huset. Med forskelligt ekstra tilbehør kan bidrage til den daglige udluftning, som beskrevet herover.

Se mulighederne her.

Ventil i karm

En karmventil i topkarmen eller tværposten med skjult indtag, som ikke ses udvendig (ingen rist). Luftindtaget kommer udelukkende fra åbningen mellem karm og ramme.

Se karmventilen

Ventil i rude

En rudeventil er monteret i vinduesrammen eller den faste karm. Ventilen er med brudt kuldebro, og åbne/lukke-funktionen kan være med snoretræk eller stang. Åbningen er 150 cm² pr. løbende meter ventil.

Se ventilen