Montering - Døre

Selvom alle beslag er justeret inden produkterne forlader KPK (med tolerancer jf. VinduesIndustrien's tekniske bestemmelse) skal de finjusteres, når elementet er monteret.

Montering og fastgørelse

Download KPK's brugervejledning

Døre (sidehængte)

Når man monterer en dør, må dørbladet gerne "spidse lidt opad". Dvs. der må gerne være ca. 1 mm mindre luft ved topkarm i lukkesiden. En dør "sætter sig" næsten altid. Så derfor er er det en god ide, at man kompensere for det.

Sidekarme skal være i lod og fuldstændig lige. Her er en retskinne et godt kontrol-værktøj.

Beslagene kan finjusteres med hængselbukker. Tag dørrammen af justér/buk de to dele hver for sig.

Låseblikket på karmen kan justeres ved, at tungen presses ud, indtil døren lukker tæt ind til karmen.

Montering af besætning på facadedøre

Når man monterer cylinder/vrider eller cylinder/cylinder skal pilen (på låsekasse) pege nedad.