Personsikkerhedsglas

Uddrag fra Bygningsreglementet og SBI-anvisning 189 afsnit Glas, DS/INF 119 og DS/INSTA 154

Glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres på en sådan måde, at der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. De forhold der skal tages hensyn til er:

  1. Forebyggelse af skæreskader
  2. Glas som værn mod gennemfald

Forebyggelse af skæreskader

I boliger vil skæreskader normalt udgøre en beskeden personrisiko, og det er kun nødvendigt at træffe foranstaltninger mod skæreskader på meget udsatte steder. Det vil typisk være store døre eller lavtsiddende ruder, der går helt eller næsten til gulv uden at være beskyttet af foranstående radiatorer eller vinduesplader, fx glasudestuer.
Ved sådanne ubeskyttede vinduer skal skæreskader forebygges ved at benytte sikkerhedsglas i henhold til DS/INSTA 154, klasse F1 eller bedre. Lavtsiddende ruder med areal på mindre end 0,5 m² kan dog udføres med almindeligt 4 mm glas.

DS/INF 119
Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas, personsikkerhed

Figur 1. Vejledende eksempler på risikoområder ved glaspartier (målene er i mm)
De afmærkede felter viser eksempler på områder af et glasparti, hvor der enten skal anvendes sikkerhedsglas med afmærkning eller udføres permanent afskærmning mod personkollision.

Glas som værn mod gennemfald

Hvor der er væsentlige niveauforskel mellem inde og ude, se figur 96, skal lavtsiddende glas enten afskærmes indvendig, som vist i figur 97, eller fx være hærdet eller lamineret, så det kan fungere som værn. Ved udvendig afskærmning, fx franske altaner, skal lavtsiddende glas kun vurderes for skæreskader.
Hærdet glas, der fungerer som værn må ikke gå i stykker ved stødet, mens lamineret glas efter eventuel brud skal være i stand til at tilbageholde personen. Det er væsentligt, at lamineret glas er fastholdt sådan, at det forbliver i sin ramme, også efter brud.

I boliger vil det normalt være tilstrækkelig at benytte ruder, hvor det indvendige lag er lamineret glas klasse F1 i henhold til DS/INSTA 154. Mindre lavtsiddende ruder kan dog udføres med 4 mm hærdet glas som det indvendige glas.