Redningsåbning / Brandredning

Uddrag fra Bygningsreglementet BR10 - afsnit 5.2:
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 -afsnit 2.7

Beboelsesrum og køkkener i selvstændige rum skal have redningsåbninger direkte til det fri - enten som vindue, dør eller lem. Redningsåbningen kan dog udelades, når der gennem 2 døre fra rummet er redningsmulighed gennem andre rum, der ikke er i åben forbindelse med hinanden.

Redningsåbningernes fri højde og bredde skal til- sammen være mindst 1,5 m.
Højden minimum 0,60 m og bredden må ikke være mindre end 0,50 m.
Højden fra gulv til underkant af rednings-åbningen bør ikke være over 1,2 m.
Redningsåbninger skal være lette at betjene og kunne fastholdes i en stilling, så der er fri passage både indefra og udefra.

Redningsåbning - sidehængte vinduer

Her ses KPK's løsning med redningsåbning ved sidehængte vinduer - posten i midten kan løsnes, så hele vinduet kan åbnes.