Ventilation

Uddrag fra BRS- 98, afsnit 6 og SBI-anvisning 189, indeklima

Ventilationsprincipper

Luftskifte kan tilvejebringes enten ved naturlig ventilation eller mekanisk ventilation.

Udeluft kan tilføres enten direkte fra vinduet eller via ventil i vindue.

Tilførsel af udeluft
I beboelsesrum skal der være ved naturlig ventilation være én eller flere ventiler med en samlet fri åbning på mindst 60 cm² indtil 25 m² gulvareal. I rum større end 25 m² kan kravet opfyldes ved at supplere åbningsarealet med 2,4 cm² pr. m² ud over gulvareal på 25 m².

Beboelsesrum

Tilførsel af luft
Oplukkeligt vinduer eller lem eller yderdør og naturlig ventilation: udeluftventiler med fri åbning på 60 cm² pr. 25 m² gulvareal eller mekanisk ventilation: med udeluftventiler med fri åbning på 30 cm² pr. 25 m² gulvareal.

Fjernelse af indeluft
Ingen krav om udsugning.

Køkkener

Tilførsel af luft
Åbning på 100 cm² mod adgangsrummet og oplukkeligt vindue eller lem eller yderdør eller ventil til det fri med fri åbning på 30 cm².

Fjernelse af indeluft
Naturlig ventilation: Aftrækskanal med kanaltværsnit 200 cm² eller mekanisk udsugning med volumenstrøm 20 l/s og emhætte med motor med afkast til det fri.

Baderum

Tilførsel af luft

Åbning på 100 cm² mod adgangsrummet og¹ oplukkeligt vindue eller lem eller ventil til det fri med fri åbning på 100 cm² eller ventil til det fri med åbning på 100 cm².

Fjernelse af indeluft
Naturlig ventilation: Aftrækskanal med kanaltværsnit 200 cm² eller mekanisk udsugning med volumenstrøm 15 l/s.

Wc-rum og bryggers

Tilførsel af luft

Åbning på 100 cm² mod adgangsrummet og¹ lem eller ventil til det fri med fri åbning på 50 cm².

Fjernelse af indeluft
Naturlig ventilation: Aftrækskanal med kanaltværsnit 200 cm² eller mekanisk udsugning med volumenstrøm 10 l/s.

¹ Gælder når mindst én væg i rummet er en ydervæg