Når man sælger nye døre og vinduer

Købere og brugere af nye døre og vinduer bør have information om produkternes egenskaber, brug og vedligeholdelse. Herved bliver glæden og tilfredsheden med produkterne større, og unødige reklamationer kan undgås. Her er samlet nogle af de emner, man bør informere købere og brugere om.

Energiglas

Rudernes gode isoleringsevne kan medføre dug på den udvendige side af ruderne.

 

Udluftning/ventilation

De nye vinduer er langt tættere end de gamle. Karm og ramme slutter tæt. Tætningslister, beslag, energiglas og nye fuger mellem mur og karm giver en stor tæthed. Det betyder, at "den naturlige ventilation" og luftskifte nu er reduceret væsentlig. Det skal der kompenseres for med fornøden udluftning. Dug på indvendige side af ruderne er udtryk for, at luftskiftet ikke er tilstrækkelig.

 

Smøring af hængsler, beslag og låse

Håndtag, låse, hængsler, nitteforbindelser i de bevægelige led, rullepaskvil (beslag i vinduer), stanglåse og bremse i døre bør smøres mindst én gang om året eller efter behov.

Til smøring kan anvendes almindelig olie til husholdningsbrug.

Glideskinner må ikke smøres, men skal holdes fri for snavs og maling.

For at få en hæveskydedør til at gå lettere kan styreskinne foroven gnides med syrefri vaseline.

Tip: En injektionssprøjte uden spids på kanylen er en fremragende smørekande, både til hus og bil. Den bøjelige kanyle kan komme ind alle steder og sprøjte olie ud, hvor der er brug for den. Den kan også anvendes som fedtsprøjte.

 

Rengøring

Den første rengøring efter afslutning af et byggeri skal altid udføres med rigelige mængder vand.

Den normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask af med lunkent vand tilsat et mildt rengøringsmiddel, f.eks. en teskefuld Ajax pr. liter vand, og træk af med gummiskraber. Kanter og de nederste flader tørres af med vaskeskind eller tør klud.

Den udvendige afvaskning bør omfatte karm og ramme.

Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespolerermiddel, mens karm og ramme aftørres med klud opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel.

Rudemærkater

Rudemærkater på nye ruder kan fjernes ved, at man opløser dem i vand. Eventuelle limrester kan opløses med rensebenzin eller keramikrens.

 

Vedligeholdelse

De ting vi omgiver os med i dagligdagen skal vedligeholdes, så de ikke forgår. Det gælder vore bygninger, biler, hjælpemidler osv. Da vejrliget og ikke mindst solens UV-stråler langsom slider og nedbryder materialerne, er det tag og facader, der kræver størst opmærksomhed på vore bygninger.

 

Overfladebehandlingen

Vedligeholdelse af overfladebehandlingen på døre og vinduer bør finde sted, når overfladen de nederste dele på syd- og vestvendte elementer viser tegn på nedbrydning.

Der kan anvendes alkyd- eller akryl baserede produkter. Da der er mange malingsprodukter til vedligeholdelse på markedet, anbefaler KPK, at man hos en farvehandler beder om et anerkendt produkt. Der er naturligvis vigtigt, at man følger producentens anvisninger.

 

I øvrigt bør man iagttage følgende:

  • Læs altid brugsanvisningen på produktemballagen inden du starter.
  • Alle flader skal være tørre og frie for snavs og støv inden arbejdet påbegyndes.
  • Tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke males over.
  • Garantimærket må ikke males over.
  • Der males lettest til kant, når man anvender afdækningstape.
  • Oplukkelige rammer må ikke lukkes, før behandlingen er helt tør.
  • Hav altid en ren klud og en plastikpose ved hånden. Kluden bruges til at aftørre evt. fejlstrøg og dryp fra penslen, mens plastposen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser.
  • Hårdtræsbundtrin vedligeholdes med hårdttræsolie med fungicid, beregnet til udvendig brug.

 

Uddybende information