Energiruder

Bedre komfort og lavt energitab

Besparelse på varmeregningen

Energiruder holder bedre på varmen end almindelige termoruder. De lukker solens lys og varme ind, men hindrer at varmen slipper ud. Energiruden er opbygget med et hulrum fyldt med det isolerende argongas og en belægning, der gør at solens varme forbliver i rummet. Der sker dermed en passiv opvarmning af rummet via solvarmen. Dette betyder en lavere varmeregning, bedre indeklima og giver boligen en højere salgsværdi.
Når energibalancen er positiv, trænger der mere (sol)energi ind gennem ruden, end der slipper energi ud - målt over et år.
Der er 2 punkter, hvor en energirude og en gammeldags almindelig termorude er forskellige:

Tynd metalbelægning

Ind mod hulrummet har det inderste glas en meget tynd metalbelægning. Denne tynde film har den gode egenskab, at den lader næsten alle solens varmestråler passere igennem. Disse stråler er relativt set kortbølgede, hvorimod varmestrålerne fra rumopvarmningen er langbølgede. Når disse langbølgede stråler rammer ruden, bliver de fleste reflekteret igen.

Argon i rudens hulrum

I ruden hulrum er der luftarten argon. Argon er tungere end almindelig atmosfærisk luft, og det medfører, at luftens bevægelse inde i ruden bliver mindre. Luften i en termorude bevæger sig, fordi luften mod det kolde, ydre glas vil falder ned, og luften mod det varme, indre glas stiger op. Og jo mere stillestående luften er, jo bedre er isoleringsevnen.

Find nærmeste forhandler

Indtast dit postnr. og søg