Håndværkerfradraget / Boligjobordning 2017

Så meget kan du få fradrag for:

12.000 kr. / person i hjemmet for håndværksydelser.

Du kan kun få fradrag for arbejdsløn – og arbejdet skal være på den godkendte liste.

Godkendte håndværksydelser – hvad er det?

Udover udskiftning af vinduer og døre er der en lang liste af grønne tiltag, som du kan få fradrag for.

Vi har samlet en liste herunder.

Du kan finde mere og uddybende information på SKAT’s hjemmeside.

Godkendte ydelser

 • Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv
 • Isolering af tag
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af gulv
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energiforsyning
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Energirådgivning
 • Energirådgivning til energiforbedringer
 • Klimasikring
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn
 • Radonsikring
 • Installation af ladestik til el-biler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly
 • Afmontering af brændeovne
 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag)