Dug

Som dug for solen

Dug er noget, som de fleste vil opleve i forbindelse med nye vinduer. Vi har kigget på duggen fra alle sider.

Dug på den udvendige side af ruden

Dug på den udvendige side af ruden er et sundhedstegn. Det viser nemlig, at det nye vindue isolerer godt og holder på varmen. Når ruden afgiver meget lidt varme, så kan temperaturen på den udvendige overflade blive så lav, at fugten i luften vil kondensere på ruden. Man ser det typisk midt på ruden og ikke i siderne, hvor varmeafgivelsen er relativt størst, og det kan holde duggen fra ruden.

 

Dug på den indvendige side af ruden

Kondensdannelser på rudens indvendige side kan skyldes flere forhold. Den mest sandsynlige er manglende udluftning. Når man har fået nye vinduer, er rummet og boligen blevet "så tæt som aldrig før". Vinduernes konstruktioner, beslag og tætningslister gør vinduerne yderst tætte. Dertil kommer at vinduerne nu er monteret med nye fuger mellem karm og mur. Det betyder, at man nu har en tæthed, som er langt bedre end før. Man holder på varmen, men luftskiftet er dermed reduceret meget.

 

Læs mere om udluftning i nedenstående folder

Luft ud

Dug mellem glaslagene i termoruden

Årsagen er ganske enkel, at ruden er punkteret.

Den forsegling, som holder de to glas sammen, er ikke længere helt intakt. Det betyder, at den tørre og dugfrie luft, som var inde i termoruden, nu er blevet udskiftet med almindeligt atmosfærisk luft. Alm. luft indeholder vand, og når glassets temperatur kommer under dugpunktet, kondenserer den fugtholdige luft på glasset.

Ved en rude med alm. luft mellem glassene, bliver isoleringsevnen ikke forringet væsentlig. En energirude, der har luftarten argon mellem glassene, vil ofte miste en del af sin isoleringsværdi.