Overfladebehandlingen

Vedligeholdelse af overfladebehandlingen på døre og vinduer bør finde sted, når overfladen de nederste dele på syd- og vestvendte elementer viser tegn på nedbrydning.


Der kan anvendes alkyd- eller akryl baserede produkter. Da der er mange malingsprodukter til vedligeholdelse på markedet, anbefaler KPK, at man hos en farvehandler beder om et anerkendt produkt. Der er naturligvis vigtigt, at man følger producentens anvisninger.


I øvrigt bør man iagttage følgende:

  • Alle flader skal være tørre og frie for snavs og støv inden arbejdet påbegyndes.
  • Tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke males over.
  • Der males lettest til kant, når man anvender afdækningstape.
  • Oplukkelige rammer må ikke lukkes, før behandlingen er helt tør.
  • Hav altid en ren klud og en plastikpose ved hånden. Kluden bruges til at aftørre evt. fejlstrøg og dryp fra penslen, mens plastposen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser.

Hårdtræsbundtrin vedligeholdes med hårdttræsolie med fungicid, beregnet til udvendig brug (hindrer angreb af skimmelsvamp).