< Tilbage til Nyheder

Fra ufaglært til produktionsassistent:

KPK sender flere medarbejdere på uddannelse

På Skive College har man siden åbningen af en ny uddannelseslinje på produktionsassistentuddannelsen i 2017 haft succes med at opkvalificere ufaglærte medarbejdere i vinduesindustrien. Flere og flere voksenlærlinge har nemlig fået øjnene op for den toårige uddannelse til produktionsassistent med fokus på vinduer og døre. Vi har været med til at tage initiativ til linjen og sender nu yderligere tre medarbejdere på uddannelse.

Efter at have arbejdet som ufaglært i fem et halvt år hos KPK er 50-årige Kristine Korsgaard Christensen nu klar til at stemple delvist ud af produktionen i en toårig periode for at efteruddanne sig til produktionsassistent med fokus på vinduer og døre på Skive College. Uddannelsen er målrettet voksenlærlinge og tilrettelagt som et toårigt forløb, hvor man veksler mellem skoleophold og opkvalificering på sin egen arbejdsplads.  

Med uddannelsen ønsker hun først og fremmest at opnå et større kendskab til KPK’s interne arbejdsprocesser og blive endnu bedre til at kvalitetssikre de mange produkter, der hver dag passerer igennem hendes afdeling.

- Jeg bilder mig ikke ind, at jeg skal til at opfinde den dybe tallerken. Men jeg glæder mig til at få en bedre forståelse for produktionsflowet her på fabrikken. Malerafdelingen, hvor jeg står, er en af de sidste arbejdsstationer i produktionskæden. Det kunne være dejligt at vide, præcis hvilken bearbejdning der sker med vinduerne og dørene, inden de når hertil. På den måde er vi også bedre rustet til at spotte, hvis der skulle være nogle fejl på produkterne, siger Kristine Korsgaard Christensen og fortsætter:  

- På uddannelsen får vi blandt andet kendskab til de avancerede maskiner, der bliver brugt i træindustrien, og vi lærer, hvordan man kan sikre en god kvalitet i produktionen. Det giver faglig stolthed, at vi med en uddannelse som produktionsassistent kan tage et større medansvar for det, vi laver, og derfor også være med til at skabe kvalitetsprodukter, som kunderne bliver glade for.

En styrke med fleksible medarbejdere
Vi var tilbage i 2017 med til at tage initiativ til uddannelseslinjen i håbet om at kunne udnytte det faktum, at de allerede havde mange engagerede medarbejdere, som ved hjælp af et uddannelsesløft kunne blive endnu bedre. Og ifølge Diana Andersen, der er HR business partner i KPK, har uddannelseslinjen ikke alene givet øget motivation til medarbejderne, men også en stor faglig værdi til virksomheden:

IMG 1853 Høj

- Hver gang en af vores medarbejdere har været på skolebænken, kommer han eller hun tilbage med fornyet energi og en større faglighed, der smitter af på arbejdsglæden. Derudover er det en kæmpe styrke at have medarbejdere, der kan løse en bred vifte af opgaver og hjælpe til flere steder i produktionen, hvis behovet opstår. Det gør os mere fleksible i forhold til forskellige ordrer og mindre sårbare over for sygemeldinger. Det blev særlig tydeligt under anden coronanedlukning, hvor en stor del af Nordjylland lukkede ned, og flere af vores medarbejdere ikke kunne komme på arbejde, siger Diana Andersen.   

Uddannelse målrettet lokalområdet
På Skive College er virksomhedskonsulent Thomas Langa Ogola ikke i tvivl om, at uddannelsen til produktionsassist med en linje inden for vinduer og døre har ramt et behov i markedet:

- Det er en win-win-situation for de lokale vinduesproducenter og deres ufaglærte medarbejdere. Medarbejderne bliver klædt på til at kunne trives endnu bedre fagligt på deres arbejde, og samtidig får de papir på deres kompetencer, hvilket giver dem en større jobgaranti. Virksomhederne får tilsvarende mere dygtige og fleksible medarbejdere, der kan bidrage positivt til en effektiv produktion. Derudover gør de sig også mere attraktiv som arbejdsplads, fordi de arbejder bevidst med at opkvalificere deres medarbejdere, siger Thomas Langa Ogola, der fungerer som bindeled mellem virksomhederne og skolen. Han fortsætter:

- I modsætning til andre EUD-uddannelser starter uddannelsen til produktionsassistent kun én gang om året. Det sker for at hjælpe virksomhederne med bedre at kunne planlægge produktionen, mens de har medarbejdere på skolebænken.

Foruden Kristine Korsgaard Christensen har Per Elhauge og Jørgen Marcussen fra KPK også netop tilmeldt sig uddannelsen som produktionsassistent med start fra 17. januar. Når de modtager svendebrevet om to år, har virksomheden haft i alt 17 medarbejdere gennem uddannelsen, siden den blev oprettet i 2017.

Produktionsassistentuddannelsen med fokus på døre og vinduer svarer til første del af den fulde maskinsnedkeruddannelse, der varer godt fire år. Den giver således merit, hvis man senere ønsker at læse videre, men det er ikke et krav for at blive ansat hos vinduesproducenterne. Uddannelsen findes også med en tilsvarende linje inden for møbelproduktion.

Loading...