Har du spørgsmål?

Er du håndværker og har spørgsmål om vores produkter, så er vi klar – uanset om det er stort eller småt.

Kontakt

Glas og ruder

Dine ruder er mere end bare glas. En termorude er i dag noget helt andet end for 10 år siden. Nutidens energiruder er udviklet til at sikre, at mest muligt lys og energi kommer ind gennem ruden - men så lidt af energien og varmen slipper ud. Nye energiruder bidrager således positivt til energioptimeringen af boligen.

Energiruder giver bedre komfort og lavt energitab

Besparelse på varmeregningen

Energiruder holder på varmen. De lukker solens lys og varme ind, men hindrer, at varmen slipper ud. Energiruden er opbygget med et hulrum fyldt med det isolerende argongas og en belægning, der gør, at solens varme forbliver i rummet. Der sker dermed en passiv opvarmning af rummet via solvarmen. Det betyder en lavere varmeregning, bedre indeklima og giver boligen en højere salgsværdi.

Når energibalancen er positiv, trænger der mere (sol)energi ind gennem ruden, end der slipper energi ud - målt over et år.

Der er to punkter, hvor en energirude og en gammeldags almindelig termorude er forskellige:

Tynd metalbelægning

Ind mod hulrummet har det inderste glas en meget tynd metalbelægning. Denne tynde film har den gode egenskab, at den lader næsten alle solens varmestråler passere igennem. Disse stråler er relativt set kortbølgede, hvorimod varmestrålerne fra rumopvarmningen er langbølgede. Når disse langbølgede stråler rammer ruden, bliver de fleste reflekteret igen.

Argon i rudens hulrum

I rudens hulrum er der luftarten argon. Argon er tungere end almindelig atmosfærisk luft, og det medfører, at luftens bevægelse inde i ruden bliver mindre. Luften i en termorude bevæger sig, fordi luften mod det kolde ydre glas vil falde ned, og luften mod det varme indre glas vil stige op. Jo mere stillestående luften er, jo bedre er isoleringsevnen.

Energioptimerede 3-lags vinduer

Vi har opgraderet vores 3-lags løsninger i træ/alu og kernefyr, så de til fulde lever op til de strenge krav, som markedet efterhånden har til isolering og energieffektive byggematerialer.

Træ/alu vinduerne har en U-værdi på 0,78 W/m2-K og kernefyr 0,91 W/m2-K

En 3-lags træ/alu løsning vil spare både tid og penge i længden

3-lags vinduer isolerer bedre end 2-lags. En tommelfingerregel siger, at for en beskeden merpris får du 35% bedre isolering. Dermed sparer du penge på varmeregningen. Samtidig øges komforten og indeklimaet, da det indvendigt er varmere end ved 2-lags vinduer. Træk og kuldebroer ved vinduet bliver dermed mindre. 

Vælger du en træ/alu løsning, slipper du desuden for at male vinduer og får stadig den rigtige fornemmelse af træet indvendigt.

I dag er reglen, at 3-lags vinduer er standard i helårshuse, mens 2-lags er forbeholdt sommerhuse o.lign.

Se KPK's energimærker her

Solafskærmende vinduer

Hvem drømmer ikke om store glaspartier, der lukker masser af lys ind i boligen. Men hvordan forhindrer man samtidig, at stuen forvandler sig til en sauna om sommeren? Det gør du med solafskærmende glas.

I gamle dage brugte man gennemfarvet glas eller glas med en belægning, der stoppede både lyset og solvarmen i at trænge igennem. Det gjorde rummene mørke, så snart solen ikke skinnede. Men i dag kan du få både i pose og sæk.
Solafskærmende glas (Combi Neutral 70/35) er klart glas med en speciel belægning, som ikke kan ses. Du får masser af lys ind, MEN belægningen gør, at solvarmen forbliver ude.

Denne type glas er specielt velegnet i boliger med store vinduespartier mod syd og syd/vest og kan kombineres med almindelige vinduesglas på de øvrige vægflader.

• Klart glas med usynlig belægning.
• 3-lags glas: Holder 65% af solens varme ude – mod 47% med en almindelig energirude.
• 2-lags glas: Holder 62% af solens varme ude – mod 27% med en almindelig energirude.
• Samme eller bedre u-værdi som almindelige energiruder.
• Solafskærmende glas kan kombineres med hærdet og lamineret glas.

ORNAMENTERET GLAS

Når du gerne vil have lidt mere privatliv, kan du vælge ornamenteret glas. Det giver den samme lysmængde, men udsynet sløres af forskellige mønstre.

Ornamenteret glas slipper lige så meget lys ind som almindeligt glas. Forskellen er den, at mønsteret i glassets overflade spreder lysets stråler. Herved er det svært at se, hvad der er på den anden side. Hvor vanskeligt det er, afhænger af mønsterets udformning.

Buede ruder

Til at efterligne gamle nostalgiske ruder med ujævn overflade, kan buede termoruder anvendes.

Buet glas kan kombineres med energiglas, ornamenteret glas og lydglas.

Lydisolerende vinduer

Ekstraudgiften til lydisolerende vinduer er minimal, men med en mærkbar nedsættelse af støjniveauet.

Støj eller rettere lydstyrke måles i decibel (dB). Et vindue med almindelig termorude, gode tætningslister og fuger dæmper lyden med omkring 30 dB. Støj fra jernbaner eller bytrafik kan let ligge på omkring 65 dB, og det betyder, at der slipper ca. 35 dB ind i boligen.

Normalt er glasset i termoruder 4 mm tykt. I lyddæmpende ruder er det ene glas lidt tykkere (asymmetrisk glas), og det gør, at rudens lydreduktion er ca. 36-37 dB.

En reduktion af støjen med ca. 10 dB, vil af det menneskelige øre opfattes som en halvering af støjen. Det betyder, at mindre lydreduktioner målt i dB giver mærkbare forbedringer af miljøet inde i boligen.

Lydruder kan i samme rude kombineres med energi-, buet -, ornamenteret -, reflekterende - og absorberende glas.

Uddrag fra Bygningsreglementet: "Hvis trafikken på veje eller jernbaner giver et støjniveau over 55 dB, skal konstruktioner ved huset herunder vinduer udføres, så det indendørs støjniveau i beboelsesrummet ikke overstiger 30 dB."

Personsikkerhedsglas

Sikkerhedsglas (security glass) har til formål at hindre personer i at komme til skade, hvis ruden går i stykker.

Sikkerhedsglas kender vi fra bilruder. Her ville almindeligt vinduesglas være for farligt.

I vore boliger og institutioner er der tilsvarende steder, hvor der er stillet krav til glassets egenskaber. Er der mulighed for, at vi kan støde ind i ruden, og glasset derved går itu, må vi minimere risikoen for skæreskader. Sidder ruden lavt, må fald gennem ruden hindres.

Dertil kan vi anvende sikkerhedsglas, enten hærdet glas eller lamineret glas.

Læs mere om Personsikkerhedsglas

Sikringsglas

Sikringsglas (safety glas) vanskeliggør indbrud.

Sikringsglas tilbydes i hærdet glas eller lamineret glas.

Trådglas

KPK kan tilbyde Georgien trådglas.

Trådglas kan kombineres med energiglas og lydglas.

Vær opmærksom på, at ikke alle typer trådglas opfylder kravene til sikkerhedsglas.