< Tilbage til KPKs kvalitet
Fingersamlet træ.jpg

Fingersamlet træ

Træet, som bruges til KPK’s vinduer og døre kommer fra skovfyr (pinus sylvestris), som har sin opvækst i Sverige, Finland og Baltikum. Vækstbetingelserne i de nord-europæiske skove er ideelle, da jorden er relativt mager, og vinteren er lang og kold. Det giver træet en langsom vækst, tætte åreringe og dermed stor styrke.

Træet kommer udskåret fra savværket i variable længder. Derefter scannes det af en maskine kaldet ”WOOD-Eye”, som registrerer knaster, vindridser og svindrevner i overfladen. De største knaster skæres derefter bort i henhold til de opstillede kvalitetskrav. Træet føjes sammen igen med en fingersamling/fingerskarring.

Fingersamlet træ3.jpg

Kontrol

Når KPK modtager en sending af fingerskarret træ, udtages der prøver.

Der testes for:

  • brudstyrke ved fingersamlinger
  • om limningen er korrekt og tæt
  • for holdbarhed af limen ved vandbad
test-brudstyrke.jpg

Brudstyrke

Brudstyrke testes ved en knæktest på 2 stk. 25x25x480 mm stykker træ med centreret fingersamling.

Emnerne placeres centreret i en særlig maskine kaldet en ”brud-presser” med fingerprofilen opad. Derefter belastes det langsomt med tryk, til der opstår et brud. Kravet er, at der først må være brud efter 1875 N/mm2. N/mm2 står for Newton pr. kvadratmilimeter og er den måleenhed, man bruger til at måle brudstyrke og tryk.

test-blækprøve.jpg

Samlingens tæthed

Samlingens tæthed testes ved blækprøve. 2 stk renhøvlede fingersamlinger påføres blå ekstraktionsvæske. Efter 2 mm afhøvling må der ikke forekomme farvning.

Derefter testes limfugen. Det sker ved en jodprøve. 2 stk renhøvlede fingersamlinger påføres jod, og efterfølgende skal limfugerne gennem lup fremstå som ubrudt (mørkebrun) linje, og alle spidsgab skal være udfyldt med lim.

test-vandbad.jpg

Fugtstabilitet

Dette sker ved vandbad. 4 stk. 50 mm lange klodser indeholdende en fingersamling testes i vandbad i 24 timer med skiftende temperaturer, og tørres derefter i 3 døgn. Herefter må der ikke være brud på fingersamlingen.

Garanti_stempel.png

10 års garanti

Vi står gerne på mål for vores høje kvalitet. Derfor får du altid 10 års garanti på vinduer og døre, når du handler hos os. Det er fem år mere end vinduesindustriens generelle garantibetingelser på 5 år.

Læs mere om Garanti og tryghed Læs mere om KPK’s kvalitet

Loading...