< Tilbage til Glas og ruder
vinduer-energiruder.jpg

Personsikkerhedsglas

Uddrag fra Bygningsreglementet og SBI-anvisning 189 afsnit Glas, DS/INF 119 og DS/INSTA 154

Glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres på en sådan måde, at der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.

De forhold der skal tages hensyn til er:

  1. Forebyggelse af skæreskader
  2. Glas som værn mod gennemfald
Personsikkerhedglas1.jpg (1)

Forebyggelse af skæreskader

I boliger vil skæreskader normalt udgøre en beskeden personrisiko, og det er kun nødvendigt at træffe foranstaltninger mod skæreskader på meget udsatte steder. Det vil typisk være ved store døre eller lavtsiddende ruder, der går helt eller næsten til gulv uden at være beskyttet af foranstående radiatorer eller vinduesplader, f.eks. glasudestuer.

Ved sådanne ubeskyttede vinduer skal skæreskader forebygges ved at benytte sikkerhedsglas i henhold til DS/INSTA 154, klasse F1 eller bedre. Lavtsiddende ruder med areal på mindre end 0,5 m² kan dog udføres med almindeligt 4 mm glas.

DS/INF 119
Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas, personsikkerhed

I figuren er der vejledende eksempler på risikoområder ved glaspartier (målene er i mm). De afmærkede felter viser eksempler på områder af et glasparti, hvor der enten skal anvendes sikkerhedsglas med afmærkning eller udføres permanent afskærmning mod personkollision.

Glas som værn mod gennemfald

Hvor der er væsentlig niveauforskel mellem inde og ude, skal lavtsiddende glas enten afskærmes indvendigt eller f.eks. være hærdet eller lamineret, så det kan fungere som værn. Ved udvendig afskærmning, f.eks. franske altaner, skal lavtsiddende glas kun vurderes for skæreskader.

Hærdet glas, der fungerer som værn, må ikke gå i stykker ved stødet, mens lamineret glas efter eventuelt brud skal være i stand til at tilbageholde personen. Det er væsentligt, at lamineret glas er fastholdt sådan, at det forbliver i sin ramme, også efter brud.

I boliger vil det normalt være tilstrækkeligt at benytte ruder, hvor det indvendige lag er lamineret glas klasse F1 i henhold til DS/INSTA 154. Mindre lavtsiddende ruder kan dog udføres med 4 mm hærdet glas som det indvendige glas.

Ekstra fordele ved kombination

Lamineret og hærdet glas kan kombineres efter ønske og vil i kombination fungere som lydrude og reducere indtrængen af solens UV stråler.

 

Loading...