Har du spørgsmål?

Er du håndværker og har spørgsmål om vores produkter, så er vi klar – uanset om det er stort eller småt.

Kontakt

ADGANGSFORHOLD


Lovgivningen tager udgangspunkt i, at vi bygger, så vores boliger og bygninger er handicapvenlige og tager hensyn til kørestolsbrugere.

Uddrag fra Bygningsreglementet:

  • Ved indgangsdøre skal der være niveaufri adgang. Gælder for facade- & terrassedøre.
  • Der må ikke være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen og gulvets niveau i bygningen.
  • Niveauforskelle skal udlignes i adgangsarealet.

Undtagelser:

  • Når bygningen opføres som beboelse for ejeren
  • Ved særlige terrænmæssige forhold

Der kan ikke gives dispensation, når bygningen opføres til udlejning eller videresalg for øje.

Løsningsforslag, jf. SBI-anvisning 189

Indadgående facadedør


Der skal være en repos i niveau med den indvendige gulvbelægning. Reposen kan udføres af den viste rist, eller terrænet kan hæves lokalt omkring døren. Af fugthensyn skal der være en spalte mellem sokkel og det hævede terræn, der derfor må afsluttes f.eks. med en kantstillet flise.

Spalten kan overdækkes med en rist og skal være så bred, at den kan renses for blade eller lignende. Hvis indgangspartiet overdækkes, vil en mindre drænkanal langs dørtrinnet være tilstrækkeligt.

Udadgående terrassedør

For at sikre, at døren kan åbnes under alle forhold, bør reposens overflade ligge mindst 20 mm under dørbladets underside. Niveauforskellen skal udlignes, f.eks. med en skråtstillet rist over den spalte, der af fugthensyn skal være mellem sokkel og repos.