< Tilbage til Vejledninger

Redningsåbning / Brandredning

Uddrag fra Bygningsreglementet BR18, kap. 5: Vejledning afsnit 2.2
myndighedskrav_brand1.gif

Mindst én redningsåbning

Selvstændige rum som beboelsesrum og køkken skal udføres med mindst en redningsåbning - enten som vindue, dør eller lem direkte til det fri. Hvis der fra et rum er redningsmulighed gennem to af hinanden uafhængige naborum, kan redningsåbning i det pågældende rum udelades.

Myndighedskrav Brand2

Redningsåbninger skal udformes således, at:

 

  • Der er en fri højde h på mindst 0,6 m og en fri bredde b på mindst 0,5 m. Der skal tages højde for, om redningsåbningerne er topstyret eller midterhængte vinduer

  • Summen af højden h og bredden b er mindst 1,5 m

  • Underkant af redningsåbninger, som er placeret mindre end 2,0 m over terræn, kan dog udføres med en højde h på mindst 0,5 m

  • Højden fra overkant af gulv til underkant af redningsåbning må ikke være større end 1,2 m. Alternativt kan der etableres et fast trin eller lignende, så redningsåbningen kan nås indefra

  • Redningsåbninger let og uhindret kan betjenes og fastholdes i åben stilling således, at der er fri passage såvel indefra som udefra

Redningsåbning - sidehængte vinduer

Her ses KPK's løsning med redningsåbning ved sidehængte vinduer - posten i midten kan løsnes, så hele vinduet kan åbnes.

Redningsåbning1.jpg
Redningsåbning2.jpg
Redningsåbning3.jpg
Loading...