< Tilbage til Glas og ruder
renovering-nye-vinduer-og-døre04.jpg

Indeklima

Indeklimaet har stor betydning for, hvordan man har det i sit hjem. Gener fra varme eller kulde, fugt, støj eller for lidt lys kan være skadelige for både dig og din bolig. Et dårligt indeklima kan føre til hovedpine, slimhindeirritation og koncentrationsbesvær, som på sigt kan udvikle sig til længerevarende fysiske – og psykiske problemer. For høj luftfugtighed kan desuden resultere i fugtskader og skimmelsvamp i dit hus.

Dine vinduer har en central funktion i at skabe et sundt og behageligt indeklima i din bolig ved at sørge for ventilation, lys, varme og støjreduktion.

Vores vinduer er Indeklimamærkede, hvorved du er sikret, at de bidrager til et godt og sundt indeklima.

Søg råd hos din lokale fagmand, hvis du har brug for sparring.  

Find en i dit nærområde

ventilation - indeklima.jpg

Ventilation / atmosfærisk indeklima

Dårlig luft forringer indeklimaet og kan give ubehagelige gener for familiens medlemmer.

I BR18 Bygningsreglementet står anført, at bygninger skal ventileres, så der sikres tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold. Det gælder såvel nybyg som renovering. Luftkvaliteten forbedres med løbende udluftning og ventilation i hjemmet. Hvis der f.eks. udskiftes eksisterende vinduer i en bolig med nye mere tætte vinduer, anbefaler BR18 brug af udeluftventiler. Derudover er det en god huskeregel at lufte ud morgen, middag og aften.

KPK tilbyder friskluftventiler, der som standard monteres i karm eller post. På den smalle VISION karm monteres de dog i siderammen.

Læs mere om friskluftventiler

 Se case med friskluftventiler

Lydreducerende vinduer og døre.jpg

Lys / visuelt indeklima

Lysindfaldet har stor effekt på trivslen i hjemmet. Vi har det bedre, når vi får sollys. Jo flere vinduer og større glasflader, jo mere lys. KPK’s standardprodukter har en slank karm/ramme, konstrueret til at lukke mest muligt lys ind i boligen. Med det nye VISION vindue med en ekstra smal ramme får du endnu mere lys samtidig med, at VISION har en unik isoleringsevne.

Læs mere om VISION

Dørene kan ligeledes bidrage med lys til boligen. Skifter du en pladedør med en rammedør, vil du opleve et helt andet lys i entreen. En vinduesdør vil på samme måde give et større lysindfald end en terrassedør.

Se vores forskellige dørtyper her 

vinduer-sol-højkant.jpg

Varme / termisk indeklima

Hjemmet skal have den rette temperatur uden træk og overophedning. Ældre vinduer er ofte lavt isolerede og utætte, mens nutidens energiruder er udviklet til at lukke solens lys og varme ind, men hindre varmen i at slippe ud. Det kan ses på varmeregningen! Mest effektive er 3-lags ruder, som isolerer bedre end 2-lags. Nye, godt isolerede vinduer er desuden bedre til at holde støj ude end ældre vinduer.

Læs mere om 3-lags ruder her

En kunde har oplevet fordelene ved 3-lags ruder Se case her

Store vinduespartier mod syd eller sydvest kan bevirke, at hjemmet bliver overophedet. Ifølge BR18 Bygningsreglementet skal det i rum, hvor personer opholder sig i længere tid, sikres, at der kan opretholdes et sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima.

Her kan vi anbefale solafskærmende vinduer, som både lukker lyset ind og holder solvarmen ude,

Læs mere om solafskærmende vinduer

Støjdæmpende.svg.jpg (1)

Støj / akustisk indeklima

Bor du i byområder med tung trafik, eller langs jernbaner eller lignende, kan støjen virke meget generende. Dette kan afhjælpes med nye vinduer med støjreducerende glas. Disse er designet til at dæmpe støjniveauet fra udefrakommende støj betragteligt.

En lydrude reducerer typisk lyden med 4-5 db. Da db-skalaen er logaritmisk, svarer 3 db til en halvering af den oplevede støj.

Læs mere om db skalaen på arbejdsmiljøwebs hjemmeside

Et skift fra ældre til nye vinduer vil også medvirke til at reducere støjen, hvilket en kunde har oplevet.

Se case her

LOGO DK

Indeklimamærket

Indeklimaet har stor betydning for, hvordan man har det i sit hjem. Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for påvirkningen af luftkvaliteten i indeklimaet.

Indeklimamærket er din sikkerhed for, at KPK's produkter ikke afgiver giftstoffer til indeluften, men bidrager til et godt og sundt indeklima. Indeklimamærkede materialer er en naturlig del af et bæredygtigt byggeri, hvor en god indeluftkvalitet bidrager til den sociale bæredygtighed.

Loading...